شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

mp3 player شوکر

Miss fatima

+ من دچار " خفقانم " من به تنگ آمده ام از همه چيز بگذاريد هواري بزنم. #هوار #خفگي
2-FDAN
36 دقيقه قبل
2-FDAN
عکسش جالبه:)
2-شعر و خاطرات
درود بر فريدون
همه 5 نظر
Miss fatima
{a h=bonar1342}2شعر و خاطرات{/a} ايشون اشعار عميق و زيبايي دارن:) @};-
2-FDAN
{a h=zigzag13}Miss fatima{/a} :)

*ليلا*

+ [تلگرام] چو گفتمش که دلم را نگاه‌دار! چه گفت؟ زِ دستِ بنده چه خيزد؟ ... خدا نگه دارد! حافظ
پينو كيو
10:31 صبح
2-FDAN
@};-
مهرباني #
به چه زيبا
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
*ليلا*
{a h=n45}مهرباني #{/a} =)

نوشته هاي ...

+ مي خواهم حکم کنم سرت را ببرند؛ چه وصيت داري؟ هيچ کسانت اينجا هست؛ پسرت را مي خواهي ببيني؟ نه زنت را چه؟ نه مادرت؟ نه چرا؟ قلب در سينه نداري؟ گل محمد لبخندي زد. از چه مي خندي؟ گل محمد پلکها فروبست و گفت: از پا افتادنِ مرد ... ديدني نيست ... محمود_دولت_آبادي #an #anfd
پينو كيو
10:30 صبح
2-FDAN
@};-
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
همه 5 نظر
2-شعر و خاطرات
درود
نوشته هاي ...
{a h=bonar1342}2شعر و خاطرات{/a} @};-

نوشته هاي ...

+ آنها لبخند او را دزديدند. به يک نفر مي توانيم چشم يا ريه بدهيم اما ... لبخندِ هيچکس دوباره باز نمي گردد.... #an #anfd
2-FDAN
:):(
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} :)
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} :):(
لبخندمهم نيست ولي چشم و ريه محمه

*ليلا*

+ [تلگرام] يه روزي مياد که بعدش ديگه مهم نيس که فردايي در کار هست يا نه؟ اون روز يا خيلي خوشبختي يا خيلي بدبخت...
*ليلا*
7:57 صبح
2-FDAN
:(:)
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-

*ليلا*

+ [تلگرام] اي خوش آن خسته که از دوست جوابي دارد...! حافظ
*ليلا*
7:56 صبح
2-FDAN
اوهوم:-)#fd:-)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} =)
همه 6 نظر
*ليلا*
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} B-)
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-

نوشته هاي ...

+ از روز من و بخت من اي‌ دوست چه پرسي؟ بي ‌روي تو و موي تو اين تيره شد آن تار! #an #anfd
2-FDAN
:):(
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} :(
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} ياد موهام افتادم:)

نوشته هاي ...

+ زن ها گاهي اوقات چيزي نمي گويند؛ چون بنظرشان لازم نيست که چيزي گفته شود با نگاهشان حرف ميزنند. به اندازه يک دنيا حرف ميزنند هرگز نبايد از چشمان هيچ زني ساده گذشت.... #an #anfd
به قول استادتبريزي،زبان چشم اززبان سررساتروگوياترهست....#محسن
2-FDAN
اوهوم:)
همه 5 نظر
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} :)
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} @};-

نوشته هاي ...

+ آدم مهربوني بود دلش ميخاست با همه باشه يه وقت کسي احساس تنهايي نکنه!! #موساد:D #an #anfd
2-FDAN
دلش دريايه لعنتي:-/:Dدروغگوي ماهري هم هستش:-|
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} يس دارلينگ
همه 5 نظر
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} اوهوم
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} @};-

نوشته هاي ...

+ تعاريف زيادي شده از عشق ولي خب، به نظرم معشوق اونيه که صرف تماشا کردنش حال آدم رو خوب کنه #an
اين نوع معشوق ارزش پرستيدن دارد....#محسن
2-FDAN
اوهوم:-)
همه 5 نظر
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} @};-

نوشته هاي ...

+ آدم وقتي يک بار يک چيزي رو براي اولين بار با کسي تجربه کني و بهت حس خوبي داده باشه، ديگه تا ابد اون چيز به اسم اون آدم سند زده ميشه، که هزاربارم با هزارتا آدم ديگه تجربه‌اش کني، ديگه هيچ وقت اون حس بار اول رو بهت نميده.. #an #anfd
2-FDAN
اوهومB-)
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} اهمB-)
همه 5 نظر
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} جانت سلامت
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} سلامتي...:)

نوشته هاي ...

+ وقتي کارما برميگرده که بزنه تو صورتت، دلم ميخواد اونجا باشم، فقط محض کمک کردن بهش. #an #anfd
2-FDAN
منم هستمB-)
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} بزن بريمB-)
همه 5 نظر
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} بي بلا
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} :)

نوشته هاي ...

+ کاشکي هيچوقت دلتنگ نشين که بعدش تبديل به بهونه گير ترين آدم دنيا بشين #an #anfd
2-FDAN
بهونه هاش هم شيرينه:)
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} نه هميشه:(
همه 5 نظر
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} امروز عصر رو يادت بيار.....شيرين بود؟
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} وقتي ک تونستم اوهوم شيرين بود موفقيت محسوب ميشد:)

نوشته هاي ...

+ وقتي اين همه تلاش ميکني يک نفر را فراموش کني ، خود اين تلاش تبديل به خاطره ميشود . بعد بايد فراموش کردن را فراموش کني و خود اين هم در خاطر مي‌ماند. #an #anfd
2-FDAN
کلا بايد فراموش شد وقتي بخواي يک شخص عزيز رو از ياد ببري:):(
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} اوهوم
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} :(

نوشته هاي ...

+ صبر کن اين تمام حرفم نيست تو نبايد دعاي من باشي از خدا خواستم موافق بود مي‌تواني خداي من باشي #an
2-FDAN
به خدا که خود خدايي و ميداني...تمام من پرستش ميکند تورا:)
نوشته هاي ...
{a h=ANFD}2FDAN{/a} :)@};-
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} @};-:)
چراغ جادو
تحرك
رتبه 0
0 برگزیده
103 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
تحرك عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top